Obvestilo uporabniku pred sklenitvijo pogodbe

I.Pravica kupca do odstopa od pogodbe
Kupcu (fizični osebi, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti) pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh, šteto od prevzema blaga, odstopi od pogodbe in vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine.

Način izvrševanja pravice
Kupec je dolžan prodajalca v roku iz zgornjega odstavka pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, pri čemer ni dolžan navesti razloge za svojo odločitev. Kupec obvestilo naslovi na sedež podjetja prodajalca (Akus d.o.o., Ob ribniku 24, 2000 Maribor) ali na kontaktni elektronski naslov: info@goblin.si. Za ta primer je kupcu hkrati z računom na voljo še obrazec za vračilo blaga.

Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa.

Kupec mora blago, prejeto na podlagi pogodbe od katere je odstopil, vrniti ponudniku hkrati s sporočilom o odstopu ali pa najkasneje v roku štirinajst (14) dni po poslanem sporočilu o odstopu.

Kdaj kupec nima pravice do odstopa
Kupec nima pravice odstopiti od pogodbe:
 • Pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe;
 • Pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, če je potrošnik odprl varnostni pečat;
 • Pri pogodbah o finančnih storitvah, ki sta jih na potrošnikovo izrecno željo obe stranki že v celoti izpolnili, preden je potrošnik uresničil svojo pravico do odstopa od pogodbe.

Prodajalec ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti kot:
 • Na zaprtih računalniških sistemih so inštalirani prednaloženi operacijski sistemi;
 • Komponente kažejo znake integriranja v druge sisteme (npr. da je so na takšni komponenti vidni znaki uporabe);
 • V primeru zapečatene opreme je pečatnik (npr. original nalepka) odlomljen ali poškodovan;
 • Odprta vsebina pri pokvarljivem materialu (npr. kartuše, razni papirji);
 • V primeru sprememb, prilagoditev ali izbrisa osnovnih nastavitev (npr. firmware, OS, bios);
 • Uporabljena koda za inštalacijo ali zagon v primeru programske opreme oziroma operacijskih sistemov;
 • V primeru mehanskih poškodb blaga;
 • Če je pri prenosniku baterija bila že uporabljena;
 • Če kupec vrnjenega blaga ni pravilno in primerno zaščitil za transport in bi lahko to povzročilo nadaljnje napake v delovanju opreme.

Obveznosti kupca pri odstopu od pogodbe in stroški povezani z odstopom
Kupec mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, blago mora biti nerabljeno, in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti.
Kupec sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti ali zamenjati, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde.
Edin strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek, ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa.

Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe
V kolikor v primeru odstopa od pogodbe, na željo kupca ni bila izvršena zamenjava blaga, prodajalec vrne celotno kupnino takoj, ko je to mogoče, sicer pa najkasneje v roku tridesetih (30-ih) dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe. Kupnina se vrne na kupčev TRR, ki ga ta sporoči hkrati z obvestilom o odstopu.

II. STROŠKI DOSTAVE
Dostava se izvrši v dogovorjenem roku  preko Pošte Slovenije d.o.o., vendar si prodajalec pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, v kolikor je ta učinkovitejša. Za vse prenosnike iz naše ponudbe je dostava po celotni Sloveniji brezplačna. Strošek dostave za ostale artikle iz ponudbe pa se izračuna glede na težo artikla in je usklajen s tarifo Pošte Slovenije. Podatek o strošku dostave je kupcu na voljo pri oddajanju naročila.
Na željo kupca lahko dostavo izvršimo tudi preko drugih ponudnikov tovrstnih storitev, pri čemer pa organizacijo dostave izvrši kupec, stroški take poštnine pa niso zajeti v predračunu in tudi niso prikazani v izdelavi cene.
Za dostave izven Slovenije se zaračuna dostava po tarifi Pošte Slovenije d.o.o..
Prodajalec ne nosi odgovornosti za morebitne zamude s strani dostavljalca.

III. NAČIN PLAČILA IN ROK DOBAVE
Na spletnem mestu www.goblin.si lahko naročeno blago plačate na naslednje načine (plačilne pogoje določa izključno Akus d.o.o.):
a) S plačilno kartico na sedežu podjetja Akus d.o.o. (z gotovino ali s plačilnimi karticami: Maestro, Aktiva, Mastercard, Visa).
b) z avansnim nakazilom na račun podjetja Akus D.O.O. (na podlagi ponudbe, predračuna, naročila preko interneta)
c) z obročno plačilno kartico Diners Club, American Express, NLB Visa, NLB Mastercard, NLB Karanta. Pri plačilu se obračuna provizija, ki jo določa izdajatelj kartice.

Dobavni roki so za vsak artikel navedeni v katalogu naše ponudbe. V primeru omejenih količin (zadnji kosi), pa bo stranka obveščena o kakršnikoli spremembi.
V naši ponudbi so postavljeni naslednji dobavni roki:
 • 1-3 dni: blago v naših skladiščih ali skladiščih naših pogodbenih partnerjev;
 • 7 dni: za blago v skladišču dobavitelja;
 • 3 tedne: blago po naročilu;
 • 45 dni: blago iz uvoza (za specifično in redko opremo, ki ni prisotna na našem tržišču).
V vsakem primeru bo kupec po elektronski pošti dodatno obveščen o roku dobave za vsako naročilo ali izdelkih, ki niso na zalogi. V primeru kritične zaloge (zadnji kos) se dobava izvrši kupcu, ki je prvi naročil izdelek. Ostale kupce se obvesti o novem dobavnem roku.


IV. NASLOV, KAMOR KUPEC NASLAVLJA SVOJE UGOVORE, PRIPOMBE, ZAHTEVKE IN IZJAVE
Uporabnik svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pritožbe in ugovore naslavlja na sedež družbe Akus d.o.o., Ob ribniku 24, 2000 Maribor (naročniška služba) ali na elektronski naslov: info@goblin.si.

Morebitne pritožbe upravljalec rešuje prednostno in v duhu dobrega poslovnega sodelovanja. V ta namen bo upravljalec kupcu v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel njegovo pritožbo ter ga obvestil o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave.

V. SERVISNA SLUŽBA IN GARANCIJSKI POGOJI
V skladu z zakonom je proizvajalec blaga dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje stvari, v kolikor gre za blago za katerega se mora izdati garancija. Kupec zahtevek iz garancije uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali pooblaščenem servisu.

Izdelek ima garancijo, če je tako navedeno v garancijskem listu ali na računi, ki se kupcu posreduje hkrati z izdelkom. Kupec bo v tem primeru prejel še navodila za sestavo ali uporabo ter seznam pooblaščenih servisov. Garancijski roki so navedeni na garancijskem listu ali pa na računu.

Objavljeni izdelki na spletnem mestu www.goblin.si imajo garancijo, če je ta zapisana ob artiklu, ki se objavlja, sicer pa v zvezi s tem kontaktirate našo naročniško službo, kjer boste dobili konkretne informacije o obstoju garancije pri posameznem izdelku.

Pravice iz garancije
Proizvajalec mora na podlagi garancije zagotoviti odpravo napake najkasneje v roku 45 dni od prejema zahteve za odpravo napake, sicer mora izdelek nadomestiti z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Proizvajalec je dolžan zagotoviti brezplačno popravilo in vzdrževanje izdelka ves čas garancijskega roka, po preteku tega roka pa le proti plačilu.

Postopek uveljavljanja pravic iz garancije
Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od dajalca garancije ali pooblaščenega servisa zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot garancijski in servisni list ter kopijo računa. Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov.

Kupec lahko zaradi hitrejše in učinkovitejše obravnave garancije pošlje izdelek neposredno na najbližji pooblaščeni servis, sicer pa lahko pisni zahtevek z natančnim opisom napake in blago pošlje tudi na sedež prodajalca, ki bo kupcu v roku 8 delovnih dni odgovoril na garancijski zahtevek.

Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške.
 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo po telefonu 051 811 515 ali na naslovu e-pošte: info@goblin.si

 • sidebanner_kontakt.jpg
 • kje-smo.jpg